Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som sparas på din dator. Filen innehåller information från den webbläsare som används men inga personuppgifter eller andra identifieringsuppgifter. All data som samlas in används för ovanstående syften.

Lagar om Cookies

Användningen av cookies regleras i 6 kapitlet, 18 paragrafen i lagen om elektronisk kommunikation. Enligt lagen ska alla besökare informeras om cookieanvändningen och ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. Har användaren webbläsaren inställd för att tillåta användning av cookies, anses användare ha lämnat sitt samtycke till detta.