Elpriskompensation till konsument


Denna information gäller den elpriskompensation som lanserades i januari 2022 och som betalades ut av ditt elnätsföretag. Om du söker mer information om det elstöd som lades fram under november 2022 kan du läsa mer här >> eller på Svenska Kraftnäts hemsida >>.

Allmän information – Vad är det som gäller?

All information om ersättningsnivåer, vilka som är berörda och hur förordningen är uppbyggd går att läsa på regeringens hemsida >>

Vem får ersättningen?

Enligt förordningen är det endast hushåll med privat elanvändning som har rätt till ersättning. Näringsidkare, oavsett förbrukning eller storlek på bolag, får ingen ersättning.

Kompensationsnivåerna för december till februari räknas ut med hjälp av nedanstående trappa. Eftersom den räknas ut månadsvis kan du få olika belopp för olika månader. På specifikationen på majfakturan ser du hur mycket pengar du fått för december, januari och februari:

Ersättningen för mars räknas ut enligt nedanstående tabell:

När får jag min ersättning?

Ersättningen som avser december-februari började betalas ut på fakturan i maj och ersättningen för mars har lagts som ett tillgodo på fakturan i augusti. Ersättningarna lades som ett avdrag där eventuellt överskjutande belopp överförs till nästa faktura tills dess att hela kompensationen är utbetald. Om du har eller kommer att flytta och det finns ett restbelopp kvar så betalar vi ut det till dig.

Du kan få pengarna insatta direkt på ditt konto genom att anmäla ditt konto till kontoregistret >> En anmälan till kontoregistret innebär inte att du automatiskt blir kund hos Swedbank. Om du får en utbetalningsavi kan du lösa in den kostnadsfritt via Swedbanks hemsida.

Vi uppdaterar informationen kontinuerligt.

Hur får jag min kompensation?

Kompensationen läggs som ett avdrag på elnätsfakturan tills dess att hela ersättningsbeloppet är slut. För en del kunder innebär det att allt kommer att dras av på en faktura och för en del täcker ersättningen flera fakturor. Allt ska vara utbetalt senast den 31 december 2022.

Vi skickar alltid ut ett fakturaunderlag där du kan se hur mycket som har dragits av och hur mycket som kvarstår till nästkommande faktura. Om det står 0 kr vid rubriken Att betala så betyder det att du fortfarande har ett tillgodo. Elpriskompensationen avräknas på hela fakturabeloppet som du får från oss, alltså både nätavgifter, energiskatt, moms och eventuellt elhandelsavgifter om du är helkund.

Om du har e-faktura

Om du har e-faktura och får ett minusbelopp kan du i vissa fall behöva gå in under Dokument för att se specifikationen. Hanteringen för att få bort e-fakturan från listan på fakturor att betala är olika hos olika banker. Om du är kund hos Swedbank kan du söka upp fakturan under Dokument, klicka på pilen för att se underlaget och välja mellan ignorera eller betala faktura. Välj Ignorera. Om du har problem med att få bort fakturan, ring bankens kundsupport för att bli guidad. Betala helst inte in ett mindre belopp bara för få bort den ur listan.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30