Sedan 2016 säljer vi  el som är producerad till 100 % med hjälp av vattenkraft. Dessutom håller vi på att bygga upp flera mindre verksamhetsområden för att kunna tillgodose de behov och krav som framtiden ställer på oss.

Vi tror att egen mikroproduktion är en förutsättning för att elnätet ska kunna fungera bekymmersfritt i framtiden eftersom fler vill ha mer el samtidigt. Vi vill också vara en del av ett förnybart samhälle som arbetar utifrån hållbarhet och vänlighet mot vår omvärld. Ett av våra bidrag är vår solpark på 408 kW som producerar motsvarande 20 normalvillor på ett år i runda slängar. Ett annat bidrag är att vi säljer solpaneler. Läs gärna mer här om vår solcellsförsäljning >>

Vi tror också att vi behöver tänka på hur vi använder elen ansvarsfullt och nyttjar dess kapacitet på ett smart sätt. Det finns en mängd olika appar och programvaror som kan hjälpa dig med detta. Ngenic Tune är en produkt som kan hjälpa dig att få ett jämnare inomhusklimat utan att du behöver göra någonting. Läs mer om hur det fungerar i högermenyn.

Vi kommer att fortsätta utveckla vår produktportfölj för energitjänster inom kort så håll ögonen öppna!