Bakgrund till bytet av elmätare

En ny mätföreskrift träder i kraft den 1 januari 2025 och tills dess måste vi ha bytt ut alla elmätare i vårt nätområde. Det innebär att vi måste förse ungefär 10 300 anläggningar med nya elmätare.

Arbetet genomförs av OneCo Networks AB (tidigare Relacom). Om du har fått en avisering och vill boka om tiden, kontakta OneCo direkt på telefon 0771-250 350.

Skillnad mot de nuvarande elmätarna

Den nya föreskriften ställer sju nya krav på elmätarna som ska ge förutsättningar för mer aktiva elkunder att anpassa sin energianvändning efter sina egna förhållanden. Dessutom vill man främja en tillförlitlig och effektiv nätdrift och en billigare integration av t ex solel i systemet. Du kan läsa hela föreskriften och syftet med förändringen på Energimarknadsinspektionens hemsida >>.

De sju nya kraven är:

  1. Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för utmatning och inmatning av el.
  2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i realtid.
  3. Elmätare ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter.
  5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
  6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.

De elmätare som vi har idag i vårt nätområde läser också av per timme och vi kan redan idag ta reda på när ett strömavbrott börjat och slutat med hjälp av elmätaren. Vi har också, i en del områden där elmätaren sitter krångligt till, redan installerat elmätare som går att till- och frånkoppla på distans. Att vi redan har en del funktionalitet på plats spelar dock ingen roll för själva utbytet eftersom alla sju kraven måste efterlevas. Elmätarna ska bytas ut i vilket fall.

När påbörjar vi arbetet?

De första elmätarna byttes ut med start under vecka 2, 2021 då vi inledde ett testprojekt med 300 mätare för att se att vi får all kommunikation att fungera. Allt har gått enligt plan med de första 300 elmätarna som nu är slutbesiktigade. Under mars inleds den första större etappen där ca 2000 elmätare kommer att bytas ut.

Vad behöver kunden tänka på inför bytet?

Ett mätarbyte tar ca 20 minuter att genomföra och under den tiden måste ditt hus vara frånkopplat från elnätet så att vi kan arbeta tryggt och säkert. Om vi kommer åt din mätare själva så behöver du inte vara hemma när vi gör bytet, det gäller t ex när elmätaren sitter i din trappuppgång eller i ett fasadmätarskåp. Om din elmätare sitter inomhus behöver du vara hemma när bytet ska ske. Du får då en tidsbokning på när vi kommer. Tiden går självklart att ändra om den inte skulle passa. Om du har fått en avisering och vill boka om tiden, kontakta OneCo direkt på telefon 0771-250 350.

Ibland kan din värmepump behöva startas om manuellt efter bytet. Se till att du har en manual tillgänglig.

Rutiner för att undvika smittspridning!

Såväl Kristinehamns Elnäts som OneCos personal följer aktuella råd och rekommendationer vid varje given tidpunkt. Vi har också tagit fram en specifik rutin för hur vårt arbete ska kunna utföras på ett säkert sätt, Rutin Covid-19

Frågor om elmätarbytet!

Ring gärna vår kundtjänst om du har några frågor om elmätarbytet så lotsar de dig vidare. Kundtjänsten nås alla vardagar 8.00-12.00, 13.00-15.30 på telefon 0550-881 50 eller via e-post >>