Inför att Kristinehamns Värme AB ska söka nytt tillstånd för befintlig och ändring av verksamhet så kommer ett samrådsmöte att hållas efter midsommar. Ett offentligt samråd är ett lagkrav enligt miljöbalken – och ett viktigt tillfälle för de som berörs av projektet att få lämna synpunkter.

Kristinehamns Värme AB tänker söka ett nytt tillstånd för befintlig och ändrad verksamhet. Ombyggnaden som planeras innebär att bygga om en av de befintliga bränslepannorna för att kunna förbränna återvinningsbränsle för produktion av fjärrvärme. En ny bränsleberedning kommer att byggas för att kunna bearbeta fasta återvinningsbränslen för egen förbränning och för leverans till andra anläggningar.

De planerade ändringarna är tillståndspliktiga enligt miljöbalken och föregås av ett offentligt samråd. I detta fall är samrådet ett s.k. avgränsningssamråd, vilket innebär att inga fler samråd kommer att hållas innan ansökningshandlingarna ges in. Syftet med samrådet är att alla som berörs av det planerade projektet i ett tidigt skede ska få möjlighet att få information om förändringar i verksamheten och lämna synpunkter som vi kan ta hänsyn till i den fortsatta planeringen och arbetet med ansökningshandlingarna.

Samrådsmötet hålls måndag 28 juni kl 18:00 via MS Teams

Mötet sker digitalt med hänsyn tagen till rådande restriktioner.

Här finner du samrådshandlingar och mer information om mötet.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Just nu tar vi inte emot besök på grund av coronapandemin.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30