Enligt nya bestämmelser som gäller från den 1 november 2023 rapporterar vi numera värden varje kvart istället för varje timme för dig som har ett timavtal med ditt elhandelsföretag. Avtalet i sig behöver inte nödvändigtvis påverkas av ändringen. Du som har någon form av schablondebitering kommer inte att påverkas av ändringen i dagsläget. På Mina sidor finns ett nytt val under Elanvändning där du kan välja 15 minuters upplösning i diagrammet. I dagsläget är värdet som redovisas timvärdet delat på fyra, detta kommer att ändras senare till verkliga värden.

 


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30